SE07

2.100,00 

ART NOUVEAU VASE IRIDESCENT

Výroba skla má v České republice velmi bohatou a dlouhou tradici. Již v druhém tisíciletí jsou známy a historicky dochovány důkazy výroby skla. Sklářské hutě byly v pohraničních oblastech, kde byl dostatek dřeva pro vytápění sklářských hutí a pro výrobu potaše. Sklářství se následně rozvíjelo, přibývalo sklářských hutí a sklářských mistrů. České umělecko-užitné sklo bylo prezentováno v rámci všech světových výstav po celém světě. Vývoj hutní výroby skla v průběhu minulého tisíciletí procházel řadou změn a kopíroval změny uměleckých stylů v průběhu staletí. Stále se celosvětově hodnotí tradiční výroba skla, ručně foukané a tvarované sklo, s důrazem na tradiční technologii a umění sklářských mistrů.

Sklářské výrobky se staly velmi oblíbeným obohacením soukromých sbírek umění a uměleckých galerií. Také užitné sklo bylo přijímáno velmi pozitivně v domácnostech po celé Evropě i v zámoří.

Inspirací pro výrobu secesního skla se stala tvorba sklárny v Klášterském mlýně, Lötz sklárna na Šumavě. Tam se na přelomu 19. a 20. století produkovalo sklo světové kvality a obliby. Celosvětový věhlas si české sklo získalo v rámci EXPO výstav od 19. století až do současnosti.